Het copyright van alle foto´s, broncodes en andere dingen op deze website berust bij Ies Meulmeester.

Het is niet toegestaan om het materiaal van deze website ter beschikking aan anderen te stellen of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming(het gaat hier dan om presentaties, artikelen, websites, etc..).

Toestemming kan worden gevraagd door het contactformulier in te vullen en te versturen. Of door een e-mail te sturen naar iesmeulmeester"at"solcon.nl